Studio Ett

Ensamstående killar i tehnice

I den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 5,6 procent att de utsattes för sexualbrott under Andel utsatta för sexualbrott Könsfördelning Ålder Andel utsatta för sexualbrott genom tvång Andel utsatta för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position Anmälda sexualbrott Uppklarade sexualbrott Misstänkta för sexualbrott Lagförda för sexualbrott Sexualbrott bland unga Andel som utsatts för sexualbrott Självrapporterad utsatthet för sexualbrott —¹, samt utsatthet för sexualbrott genom tvång och utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position åren —². Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod. För att öka transparensen kommer resultaten för de två frågorna nu i stället att särredovisas. Dessa frågor kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren — Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 5,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes för sexualbrott undervilket skulle motsvara cirka   personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är en minskning jämfört meddå andelen var 6,0 procent. Andelen utsatta ökade kontinuerligt mellan ochmen skedde ett trendbrott och nivån har i stället minskat i de senaste två mätningarna.

Könsfördelning

År - Familjer med hemmaboende barn samt ungdomar år efter barnens ålder, familjetyp och föräldrarnas ålder. År - Familjer med hemmaboende barn och unga år efter region, barnens ålder, familjetyp sammanboende eller ensamstående föräldrar och antal avkomma i familjen. År - Familjer tillsammans hemmaboende barn och unga år postumt region, barnens ålder, familjetyp sammanboende alternativt ensamstående föräldrar och genomsnittligt antal avkomma i familjen. År - Inkomststandard förut hemmaboende barn och unga år postumt kön, ålder, familjetyp och antal hemmaboende syskon.

Tabeller i Statistikdatabasen

Männen tar makten hemma i köket Kokkonst har gått från renodlad kvinnosyssla mot en aktivitet som även män sysselsätter sig med — var tredje anrättning lagas numera av mannen i huset. Syftet skiljer sig dock mellan könen. Kvinnor lagar mat för att tillfredsställa familjen, män ser det mer såsom en materialsport. Publicerat den 17 mars, Sedan urminnes tider har matlagning setts som en kvinnlig syssla. Från det att kvinnorna stannade i lägret förut att se till att elden höll i sig, till för bara märklig år sedan, var köket kvinnornas område och matlagning något som skulle ombesörjas av kvinnor. Undantag var vid speciella tillfällen då mannen skulle imponera, mot exempel genom tillagning av viltet han fångat. Hushållsarbete var fram till härförleden en kvinnlig domän och män såsom försökte laga mat framställdes som löjliga figurer, säger Håkan Jönsson, docent inom etnologi och koordinator för Lund University Food Studies. Det som sker utstött hemmet är en del av offentligheten och offentligheten tillhör mannen medan hemmet tillhör kvinnan. Mat som social markör För ett par år sedan skedde dock en förändring — männen tog steget in i köket och började laga mat på samma sätt såsom kvinnorna alltid hade gjort.Leave a comment

Your email address will not be published.