Församlingens historia

Möt sjömännen i en amatuer

Åretdå Hälsingborgs Baptistförsamling bildades, var den svenska baptismen ännu mycket ung. Blott tretton år hade förflutit sedan den första svenska baptistförsamlingen grundades av sex personer. Detta skedde den 21 sept Ehuru motståndet mot denna nya andliga rörelse var utomordentligt hårt, uppstod inte dess mindre baptistiska församlingar här och var i landet vilka är höll en första gemensam konferens i Stockholm.

Kultur & nöje

Alldenstund jag var 9 år när paret skilda så blev mina kontakter med Fader Erik mindre frekventa, och några familjekontakter med släkten Lilljequist blev det exakt inte alls. Under och efter skoltiden föreslog jag Pappa Erik att vi skulle sätta oss med en bandspelare, och han skulle berätta om sin barndom och sin släkt. Men Fader Erik ville inte vara med försåvitt det, av anledningar som jag antagligen aldrig förstod då - men antagligen bättre nu. Så om jag ska försöka berätta om släkten Lilljequist, odla blir det mest med arbeten bruten andra som källor. Framför allt Gunnar Jedeur-Palmgren, som gjorde en stor sammanställning om de varandra närstående släkterna Lilljequist och Jedeur-Palmgren.

Församlingen bildas

Postumt Bibeln är Daniel Defoes roman den mest spridda boken i världen. Den första september går en ung hane ombord på ett skepp i staden Hull i England. Trotsande sina föräldrars vilja lämnar han en trygg existens med goda framtidsutsikter för att eftersträva sin lycka till sjöss. Det promenerar förstås på tok. Efter många strapatser kommer den unge mannen till Sydamerikas kust, där han lider skeppsbrott samt spolas i land på en enslig ö som enda överlevande.

Kultur & nöje

Hane har således gjort det mycket friare för den utländske sjömannen än förut den svenske. Detta kan ju befinna ägnat att väcka förvåning, men det lär bero därpå, att en utlänning sjöman är en så pass förstöra vara, att rederi och befälhavare ej alls äro generade av att han går i vilken lossnings- eller lastningshamn som helst. De kunna få ett ny utländsk sjöman, när de glädja. Men stödet, ryggraden i besättningen gällande ett svenskt fartyg är de svenska sjömännen, och äro de antagna armé i riket, få de icke gå, förrän de komma till svensk lossnings- eller lastningshamn. Detta hindrar naturligtvis ej, att man kan träffa avtal annorledes, och då gäller naturligtvis avtalet. Hittills har det ju icke funnits en anledning att stadga någon särskild uppsägningstid, ty man har ju alltid vetat, att sjömannen kvarstannar, till dess han kommer till förhyrningsorten eller den svenska hamn, där resan slutar. Nu däremot, då han får gå i vilken svensk lossnings- eller lastningshamn som helst som han kommer till, bör han naturligtvis yppa sådan avsikt i förväg, och på grund därav är ett uppsägningstid av sju dagar införd.Leave a comment

Your email address will not be published.