E Gustaf Hellström

Aktiv eller passiv canarias

Färjetrafiken över sundet Hjulångaren Gefion Om man kommer från Sverige finns det två sätt att närma sig Köpenhamn på. Antingen tar man båten över från Helsingborg till Helsingör eller också åker man över bron vid Malmö. Det mest njutbara sättet är att välja den första vägen och sedan åka längs Strandvejen ned till Köpenhamn. Färjetrafiken över sundet har en lång historia. Den första hjulångaren som låg förtöjd i Köpenhamns hamn hette Caledonia. År började den skeppa post och paket men också passagerare mellan Köpenhamn och Kiel. På söndagarna gjorde den nöjesturer ut på Öresund för reslystna köpenhamnare. De första hjulångarna som gick i trafik över sundet var Hamlet och Ofelia. Hamlet sattes i trafik

Färjetrafiken över sundet

Hållbar barndomsintryck fick Gustaf H framför allting av faderns personlighet och av dom sociala skrankorna i Kristianstad. Fadern, styckjunkaren, var en allmänt aktad och acceptabel man men som uppfostrare även postumt tidens förhållanden utomordentligt sträng. Som vuxen kunde H med en vän dryfta om uppväxtårens »brutala fadersagor». Utan betänklighet bidrog faderns stränghet till Ff:s invärtes osäkerhet, till skuldkänslor och social ärelystnad, främst och bäst uttryckt i författarambitio-nerna. Stora delar av vad han gren kan betraktas som en fortgående avtal med fadern. Härtill kom den småborgerliga familjens ställning i garnisonsstaden med dess skarpt markerade klassgränser. Efter studentexamen studerade H från ht till jan inom Lund. Han blev då fil kand i filosofi, statskunskap, astronomi och estetik med litteraturhistoria. Han läste också grekiska och övervägde en tid att bliva lärare i klassiska språk.

Aktiv und PassivLeave a comment

Your email address will not be published.