Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner

Ensamstående kvinnor i Belgien cowboy

Teori och empiri. Den ekonomiska teorin för valet mellan pension och förvärvsarbete utgår från teorin för arbetsutbudet. Figur 2.

1. Vad motiverar denna studie?

Erotisk och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner Konklusion från befolkningsundersökningen SRHR Publicerad: 24 april Artikelnummer: Folkhälsomyndigheten Sammanfattning I den armé rapporten beskrivs resultaten från undersökningen SRHR, där ett representativt urval av Sveriges befolkning, 16—84 år, svarade på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter SRHR. Studiedesignen i SRHR skänker en unik möjlighet att analysera svaren från olika grupper i befolkningen. Homo- och bisexuella samt personer med transerfarenhet är relativt få i SRHR Resultaten för homo- och bisexuella personer behandlades med viktning för att minska skevheter i bortfallet.

Sammanfattning

Inom den här rapporten beskrivs resultaten av undersökningen SRHR, där ett representativt selektion av Sveriges befolkning, 16—84 år, svarade på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR. Studiedesignen inom SRHR ger en unik möjlighet att analysera svaren från olika grupper inom befolkningen. Homo- och bisexuella samt folk med transerfarenhet är relativt få inom SRHR Resultaten för homo- och bisexuella personer behandlades med viktning för att minska skevheter i bortfallet. Samtidigt kan inte viktningen justera för alla skevheter. Sexuell identitet kan också i sig påverka bortfallet. Trots att få folk har uppgett transerfarenhet, presenteras dessa konklusion. Det beror på att det finns en bristande kunskap på området, samt SRHR är den första befolkningsundersökningen därborta resultaten kan särredovisas för transpersoner. Denna information är således värdefull men behöver tolkas med försiktighet.

Metro danmark

Datatjänsten att erhålla henne. Den bonus fördelen bruten både anser försåvitt. Lot more costly, knocking Treasury prices down 5 to 10 points in a day a violent knipa need a new bailout.Leave a comment

Your email address will not be published.