Carl von Linné

Möt ungdomar i landsmöte

Vi på BUFF jobbar för att tillgängliggöra bra film för den yngre publiken, film som vanligtvis inte visas på svenska biografer och som öppnar dörrar till nya kulturer och livssituationer. Under festivalen visas därför en stor variation av historier, relationer, perspektiv, kulturer och människor. För att även möjliggöra film under resten av året arbetar vi bland annat med att distribuera filmer till biografer och institutioner runt om i landet. Detta arbete hade sin start och fortlöper varje år. Nedan finns samtliga långfilmer och kortfilmspaket som är tillgängliga för bokning.

Suicid i Europa

Var år dör omkring människor i världen av suicid och de flesta såsom avlider är män. Det finns stora geografiska skillnader i suicidförekomst, både bland män och kvinnor. Suicidtalen beräknas förut hela befolkningen och inte bara av 15 år som Folkhälsomyndigheten gör. Eftersom kan suicidtalen för Sverige vara avvikande i den internationella jämförelsen än när vi presenterar nationell statistik. Alla suicidtal är åldersjusterade eftersom ålders-sammansättningen varierar emellan olika länder. År dog totalt folk i suicid. Antalet suicid per befolkning suicidtal i världen var 10 detta år. Den motsvarande siffran i Sverige var I hela världen dör det 2—3 gånger fler män ännu kvinnor i suicid.

Navigeringsmeny

Search terms. Den första boken om Lillebror och Karlsson. En dag kommer Karlsson inflygande genom fönstret till Lillebror. Karlsson är, enligt honom själv, en vacker,genomklok och lagom tjock man i avta bästa år. Utkom första gången När pojken Skorpan och hans storebror Jonatan dör hamnar de i landet Nangijala.Leave a comment

Your email address will not be published.