ValMöt flickor över 40 holländska ouderen

Möt flickor över 40 holländska i Örebro

Hon har också forskat inom områdena psykiatrisk samsjuklighet, tandhälsa, D-vitaminbrist, könsidentitetsaspekter, motorisk förmåga, mobbning, psykiatriska skattningsskalor och diagnostiska metoder.

More