Aktiviteter

Sidor att träffas i dömer

This lecture is to celebrate the Day of Chemistry for more information see herein Swedish. Cultivated plants have served humanity for thousands of years. Important steps in the domestication process of plants with a specific focus on barley will be highlighted in the lecture. The lecture is open to the public and will be held in English duration 30 min. After the lecture there will be an informal reception over zoom, where you can meet and ask questions to the lecturer and the other attendants. Detta lunchföredraget är öppet för allmänheten och kommer att hållas på svenska.

14/5 Torsdag kl 17:15

Inom denna uppsats undersöks SVT:s nyhetsprogram Aktuellt och deras användning av experter. Klocka ett genusperspektiv undersöks förekomsten av kvinnliga respektive manliga experter i avseende att uppmärksamma könsskillnader i nyhetsmedier. Resultatet jämförs också med tidigare forskning och konklusion om könsfördelning och könsmärkning i nyhetsmedier. Det teoretiska ramverket består bland övrigt av teorier om den manliga normen, mediernas makt och genusslentrian samt könsmärkning inom nyhetsjournalistik. De empiriska materialet oavbruten av nyhetssändningar från Aktuellt mellan åren Konstruerade veckor hjälper till att avgränsa ett omfattande material och förhoppningen har varit att kunna säga något om Aktuellts typiska eller genomsnittliga bruk av experter.

Sidor att träffas i melissaLeave a comment

Your email address will not be published.