Winston Churchill krossade Atens kommunister

Hur man möter kvinnor på amelia

Räddningsplan slutade i fiasko Den framgångsrika motståndskampen innebar att kommunisterna var de som troligast skulle ta makten efter befrielsen. Enligt Churchill fick det inte ske, så han utsåg socialdemokraten Papandreou till den man som skulle manövrera mellan de olika grupperna och leda det splittrade Grekland, så snart kriget var slut. Papandreou var jurist och känd i Grekland som en erfaren politiker, som hade tjänstgjort som både guvernör och minister under sin nästan trettio år långa politiska karriär, och han var minst lika intresserad som Churchill av att hålla kommunisterna borta från makten. Som premiärminister gjorde Papand­reou precis som Churchill ville. I sitt bejublade segertal i Aten ansträngde han sig för att tala till grekerna som ett enat, segerrikt folk. Därefter upplöste han exilregeringen för att bilda en ny samlings­regering med representanter från de olika grupperingar som hade kämpat mot tyskarna under kriget. Men spänningarna försvann inte — tvärtemot.

Grekiska partisaner kastade ut italienarna

Sebastian Bergholm Yle Åbo Det var i antikens Grekland som det västerländska tänkandet tillsammans frågor om demokrati, moral och en gott liv började ställas. De armé frågorna finns ännu med i våra liv idag. Nu får du kunna hur på några minuter. Tänk dej en situation där någon ber dej svara på vad det är att vara snäll.

Interna spänningar hotade freden

E-postadress Prenumerera! Många lagar och regler stiftas fortfarande på nationell nivå; vad såsom är tillåtet i ett EU-land kan vara förbjudet i ett annat, samt vice versa. Vad gäller Grekland är det ändå rätt praktiskt att utgå från att lagarna ser ut gällande ungefär samma sätt som hemma. Är det förbjudet i Sverige, utgå av att det är förbjudet även inom Grekland. Det som är tillåtet inom Sverige är som regel också tillåtet i Grekland undantagen kommer senare.

Lär dig filosofi: Synden är människans arv

Offentliga utgifter för utbildning i andel bruten BNP 4,0 procent Offentliga utgifter förut utbildning i andel av statsbudgeten 8,7 procent Källor Kultur De första utvecklade europeiska samhällena växte fram i Grekland under talet f Kr. Under den minoiska bronsålderskulturen på Kreta — f Kr och den mykenska kulturen gällande fastlandet — f Kr skapades slott och försvarsanläggningar, freskmålningar och keramik. Därefter dessa kulturer gått under föll dom i glömska och återupptäcktes inte förrän vid utgrävningar för drygt hundra år sedan. Äldre historia Arkeologiska fynd tyder på att det för minst år sedan fanns människor i det area som idag utgör Grekland. Jordbrukssamhällen uppstod troligen runt f Kr. Indoeuropeiska folks slog sig ned i området cirka f Kr och förde med sig tekniken att gjuta brons.Leave a comment

Your email address will not be published.