Hällristningarna på Aspeberget Tanum Bohuslän

Åtgärder för att docka

På Aspeberget finns Tanums, och därmed kanske världens största koncentration av hällristningar. Några ristningar är svårt skadade av vittring, en av de vackraste har vi till och med tvingats täcka över med jord. Andra är helt oskadade och framstår idag med samma briljans som när de höggs in för 3 år sedan. En rik bildskatt med ett myller av bilder och spännande händelser möter oss på Aspeberget. I ett samhälle utan skrift blir bilden viktig. Den kan förstärka en berättelse, en besvärjelse eller en bön. Själva handlingen att göra bilden kanske var helig. Det fanns mycket strikta regler för vad som avbildades.

Svenska Kulturbilder – binder samman forntid med nutid

LeBron James engagerar sig i samhället utstött basketen. Black Lives Matter-rörelsen och hans kamp för att få folk att rösta hamnar i fokus. Kanske är det så han vill ha det.

Åtgärder för att möta en mango

Navigation menu

Anders Janssonöverläkare, ansvarig för hjärt-MR och spirometri, fysiologkliniken, Danderyds sjukhus. Jag ifrågasätter Folkhälsomyndighetens råd att människor som är bums hemkomna från extrema högriskområden som Iran eller norra Italien ska återgå bums till arbetet och i övrigt vanliga aktiviteter, i synnerhet om de arbetar med människor som har hög chansning att dö i en eventuell infektion. Påståendet att asymtomatiska bärare inte är smittsamma är mycket kontroversiellt. Centers åkte Desease Control and Prevention CDCden amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, skriver på sin hemsida bland annat att »Some spread might be possible before people föreställning symptoms; there have been reports of this occurring with this new coronavirus, but this is not thought to be the main way the smittämne spreads«. Den som anlänt från Hubei-provinsen i Kina får inte i något syfte lämna hemmet. I Sverige inneha många kloka företag infört liknande rutiner som i Singapore. Det offentliga Sverige tycks dock följa Folkhälsomyndighetens påståenden som försåvitt de var huggna i sten utan att reflektera. Det var mycket dålig att vi lät skolbarn gå tillbaka till skolan, men långt värre är att man inom hälso- och sjukvården tolkar Folkhälsomyndighetens budskap om icke-smittsamhet såsom en garanti för att det är ofarligt att låta personal som exakt återvänt från riskområden direkt återgå inom arbete, oavsett om man arbetar gällande ett äldreboende, en kirurgavdelning eller i intensivvården.Leave a comment

Your email address will not be published.