Psykologi: Fortsättningskurs

En begäran om stöd julian

De flesta insatser måste du som vårdnadshavare söka själv. I denna artikel får du veta vilka typer av stöd som du och ditt barn kan få från samhället. Stöden förklaras utifrån vad lagarna säger.

Vad är en funktionsnedsättning?

Före handläggaren påbörjar en utredning är det bra att informera om de annorlunda insatserna. En del sökande vet ej att lagen enbart innehåller tio specificerade insatser, utan tror att man mot exempel kan få elevassistent i plugget eller boendestöd i hemmet. Att hane kan få insatser enligt LSS hindrar inte att man kan få handledning utifrån annan lagstiftning, exempelvis socialtjänstlagen, SoL. I samband med att handläggaren utreder behovet gör han eller hon dessutom en personkretsbedömning. Rådgivning och annat egen stöd Rådgivning och annat personligt handledning är ett expertstöd som ges bruten landstingets habilitering. De experter som skänker råd och stöd har, förutom sin yrkeskompetens, kunskap om problem och levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. De tre vanligaste insatserna är kuratorsstöd, psykologstöd samt samordning av myndighetskontakter. Då kan dessutom andra yrkeskategorier som logopeder och arbetsterapeuter ge stöd. Habiliteringsinsatserna syftar till att underlätta för personer och deras familjer att leva med de funktionshinder såsom funktionsnedsättningen innebär.

Extra anpassningar och särskilt stöd under coronapandemin

Vi ser och förstår dig Många avkomma och ungdomar, även vuxna, kan hava svårt att koncentrera sig, sitta dämpa och hålla tillbaka impulser i perioder. Till exempel om man går igenom något jobbigt, är trött eller stressad. Försåvitt problemen gör vardagen svår att administrera och orsakar lidande behöver man handledning och hjälp.Leave a comment

Your email address will not be published.