Kvinnor under medeltiden

Ensamstående män från ett annat adualt

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna. Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 10 Covid påminner om influensa. De flesta som får symtom blir lindrigt sjuka. Om du får symtom som feber, hosta, snuva eller ont i halsen, ska du stanna hemma och undvika att träffa andra.Leave a comment

Your email address will not be published.