Övergripande projektinformation

Dating från 15 fisk

Signed CHR Strömholm and dated on verso. Gelatin silver print, image Silvergelatinfotografi, bildyta 43,5 x 38 cm.

Arbetsplats

Ska behandlas. Behandling grupp B1 Ingen hantering utöver basprogrammet på mödravårdscentralen. I detta ingår slump B-glukos enligt schema. Hantering grupp B2 Målsättningen är att klara normoglycemi under graviditeten.

Anställning

Acarix AB publ publicerar delårsrapport, januari — juni Adaptiva och flexibla med skärpa på prioriteringar För oss och förut många andra företag har pandemin samt den globala osäkerheten orsakat förseningar inom vissa prioriterade projekt. I kombination tillsammans en dynamisk kapitalmarknad har detta emellertid skapat ett naturligt tillfälle för oss att se över vår finansiering. Ett säkerställd finansiering skulle möjliggöra fullt skärpa på fortsatt kommersialisering på prioriterade marknader och forskning så snart marknaden inneha normaliserats igen. Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till delårsrapporten.Leave a comment

Your email address will not be published.