Skolskjuts och elevresor

Ensamstående män upp nakenflickor

Vi har kodat om negativa inkomster till kr. Inkomsten hämtas från den redovisning som enskilda näringsidkare har lämnat till skattemyndigheterna. Många redovisar underskott, dvs. Vissa fördjupade analyser kan inte göras om de delar man vill studera uppvisar negativa värden. Effekten av att koda om företagarinkomsten är mycket liten när det gäller att mäta den övergripande inkomstfördelningen. Omkodningen påverkar inte heller analyser av hushåll med låga inkomster, värdet kr placerar dessa företagare ändå bland de hushåll som har de lägsta inkomsterna. Det lägsta värdet har satts till kr för att ändå markera att man har en inkomst, även om den är mycket låg.Leave a comment

Your email address will not be published.