Smålands Musik & Teater

Möt män från Sandvika bauern

Exempelvis handlar de om att hjälpa barn att utveckla sitt lärande inom olika områden, uppmuntra barn till att bli goda medmänniskor som bryr sig om dem de möter i världen, samt att utveckla sig själv som lärare. Detta betonas i läroplanerna för för- och grundskolan, Lpfö 98 och Lpo Det ena uppdraget betonar faktiska kunskaper inom olika ämnesområden, medan det andra fokuserar mer på etik: förhållningssätt och bemötande. För att barn och ungdomar ska lära kunskaper och bli goda medmänniskor är det viktigt att dessa två uppdrag inte skiljs åt. Hur kan lärare på ett medvetet sätt låta de två uppdragen ömsesidigt stärka varandra? Ett etiskt förhållningssätt berör den psykosociala och den fysiska miljön i förskolan och skolan. Lärares syn på vilka förmågor elever har och hur lärande går till påverkar sedan hur lärarna bemöter sina elever, vilka arbetssätt de väljer att använda och vilket innehåll i undervisning de presenterar. För att på ett personligt sätt belysa hur skolans kunskaps- och etikuppdrag kan se ut, följer nu en skolledares betraktelse från sin egen barndoms skola i Jämtland.

Södra Sofielund hotel deals areas #24pbr6 #24pbr9

Smart exportkontroll av krigsmateriel prop. Vi debatterar i dag utrikesutskottets betänkande UU9 försåvitt skärpt exportkontroll av krigsmateriel. För flera länder är krigsmaterielexporten ett utrikespolitiskt arbetsredskap för att kunna vinna fördelar gällande andra länders bekostnad, inte minst när det gäller världens olika stormakter. Skada för Sveriges del är så ej fallet, utan här vägs alla fastställande om krigsmaterielexport mot följderna för andra länder och deras invånare. På odla vis har vår exportkontroll av krigsmateriel utvecklats till vad den är inom dag, nämligen världens näst strängaste legislatur.

Bunker doctor’s victim Isabel Eriksson tells of time in captivity - SVT/NRK/SkavlanLeave a comment

Your email address will not be published.