Demografiska prognoser 2019

Vuxen kvinna söker en região

Region Stockholm arbetar med att fram demografiska prognoser, däribland prognoser kopplade till befolkning, sociala faktorer, hälsa och mortalitet. Dessa ligger sedan till grund för den regionala utvecklingsplaneringen inom Stockholmsregionen. Nedan följer en sammanställning över de prognoser som presenterades under Demografidagen den 12 november. Läs huvudrapporten: Länsprognosrapporten Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Kommunsammanställning ny. Vid slutet av var drygt 2,3 miljoner folkbokförda i länet, år beräknas folkmängden öka till närmare 2,7 miljoner och år beräknas folkmängden i länet uppgå till drygt 3,3 miljoner. Det innebär en ökning på över en miljon till år Prognosen för Stockholms län är indelad i tre födelsegrupper; födda i Stockholms län, födda i övriga Sverige samt utrikesfödda. Tidigare år har ingen uppdelning på födelsegrupp gjorts, men från och med denna prognos delas kommunprognoserna upp i samma födelsegrupper som länsprognosen.

1. Befolkningsprognoser

Historien om Sverige innehåller bland annat ofred, dödliga sjukdomar och massutvandring. Men dessutom invandringen, som har förändrats genom åren, har påverkat hur befolkningen har förändrats. Allt det här kan man erhålla reda på genom att titta gällande statistiken. Följ med på en resa från mitten av talet och fram till i dag. Sverige börjar bringa statistik över landets befolkning redan Första gången man räknar fram folkmängden kommer man fram till att den är knappt 1,8 miljoner. Det är mycket lägre än vad statsmakterna hade hoppats på. Sverige hade varit inom krig och statens ekonomi är bristfällig. Det finns en tro på att en snabbt växande befolkning ska fånga landet ur krisen.

En film om bipolär sjukdom

Många dör av svält

Dom glittrar och gnistrar i hamnens spegelblanka vatten. Nya, stora byggnader har uppförts i gamla hamnområden i många bruten Nordens storstäder. Den moderna arkitekturen bidrar till att signalera framgång, ekonomisk evolution, kreativitet och innovation. Alla dessa faktorer är viktiga i Norden där storstäderna i dag upplever en enorm befolkningstillväxt som inte har setts maken mot sedan industrialiseringen i slutet av talet. Samtidigt står det övergivna hus samt fallfärdiga ruckel som väntar på att rivas på landsbygden. Lokala butiker stänger och skolor slås ihop. Befolkningen minskar drastiskt i glesbygden där bostadspriserna ej har stigit lika mycket som inom storstäderna och där levnadsstandarden generellt ej är lika hög. Det är ett ekonomisk och social utmaning som myndigheter och politiker i de nordiska länderna ser med allvar och oro gällande. Om 40 år kommer det enligt prognoserna att bo nästan 3 miljoner fler människor i Norden.

Sjukdomar sprids

Dom flesta i befolkningen uppger att dom har ett gott psykiskt välbefinnande. Armé presenterar vi statistik om den psykiska hälsan i den vuxna befolkningen, t. Psykisk hälsa kan mätas på annorlunda sätt. För att veta hur hälsan fördelar sig i befolkningen genomför vi regelbundet stora enkätundersökningar. Enkäterna innehåller frågor om bland annat förekomsten av psykiska besvär, och de skickas till representativa urval av befolkningen. Här presenteras den senaste statistiken från den Nationella folkhälsoenkäten inkluderar unga och vuxna i åldrarna 16—84 år. Du kan själv fånga fram mer statistik i Folkhälsodata samt FolkhälsoStudio. En god psykisk hälsa innefattar psykiskt välbefinnande. Att ha ett mentalt välbefinnande innebär bland annat att hane oftast har en positiv syn gällande framtiden, att man känner sig behärskad och kan tänka klart samt att man kan hantera problem på en bra sätt.Leave a comment

Your email address will not be published.