Frivillig barnlöshet. Barnfrihet i en nordisk kontext

Befruktning för enda barnlös förförisk submeeting

När hon var tio år hölls hela hennes familj som gisslan och terroriserades i timmar. Från den dagen visste hon vad hon skulle välja för yrke. Hon vet precis när hon ska ge efter och när hon ska ingripa — och hon får bra övning på hemmaplan med sjuåriga Carly och en mamma som sedan den traumatiska händelsen lider av agorafobi och inte lämnar huset där de bor. Men en så kompetent kvinna är inte alltid populär bland manliga kolleger och hon får vara på sin vakt. Denna försiktighet gör också att hon håller uppvaktande män på armlängds avstånd.

About the author

Det hela låter teoretiskt och abstrakt, ej sant? För att hitta en entre i ämnet får jag tänka gällande mina egna barn. De ger jag en måttstock, en påminnelse och ett prövosten på det jag skriver. Mig har funderat en del kring mina barn — såsom föräldrar gör. Genast när mina barn är vuxna, förfogar jag över tankeredskap, begrepp och kunskaper, som jag inte kände till medans barnen var små. Ändå ligger tyngden i det jag säger inte inom tankeredskapen, utan i de problem, såsom begrepp och kunskaper kan ge ett fragmentarisk belysning av.

2. Barnet i vuxensamhället

Barnlöshet i sterilt äktenskap minst lika ideligen på ·mannen S'erilite t betyder ofruktsamhet, i deUa sammanhang barnlös­ et. Av äldre tider härstammar den uppfattningen, att en Hsiående sterilitet så gott såsom alltid berodde på den kvinnli-, «- parten. Endast mera undantagsvis, då missbildningar, följer yttre skador eller impotens förelåg, ansågs orsaken kunna sökas hos gubben. Under senare tid har undersökningar gi­ vi, vid handen, alt bar,,'ösh ten i det sterila äktenskapet beror detsamma ofla på mannen som på kvinnan. En graviditet förutsät­ ter en Irisk äggcell från kvinnan och sädesceller av mannen. Där­ upphör helt. Dåligt utvecklade modern ut i äggledarna.Leave a comment

Your email address will not be published.