Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom

Var att träffa intressanta narkotiska

Den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre gäller inte längre. Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla. Vi bedömer att det inte längre finns någon anledning att hålla fast vid den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper som har omfattats av samma råd. Men — det är viktigt att komma ihåg: Ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid

Tips för att bibehålla dina sociala kontakter och hälsan

Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom. Idag är utmattningssyndrom och utmattningsdepression psykisk ohälsa den vanligaste diagnosen för sjukskrivning i Sverige. Dagligen träffar jag människor i centrum arbete som är utmattade, stressade, brist energi och glädje, har svårt att sova. De är uppvarvade och inneha ångest, och många har ingen ledighet på grund av arbete och hemarbete. Jag träffar tyvärr alltför många unga personer mellan år, både män samt kvinnor, som har drabbats av utmattningssyndrom.Leave a comment

Your email address will not be published.