Information rörande Corona/COVID-19

Möt männa från långdistans

Idrottsrörelsen måste återigen göra allt vi kan för att bidra. Jag är väl medveten om vilken stress och arbetsbelastning det innebär för föreningar, ledare och förbund. Jag vet att ni kämpar för att bibehålla så mycket verksamhet som möjligt inom restriktionerna men också skjuta upp och ställa in och självklart den ständigt närvarande oron för föreningens ekonomi, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. Samtliga tre regioner går också tillbaka till en begränsning på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, för idrottsrörelsen gäller detta även för publikantal, fram till och med den 24 november. I dessa tre regioner gäller — utöver de sedan tidigare grundläggande allmänna råden — att var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör:. För idrottsrörelsen i dessa regioner gäller att avstå från att delta på idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda eller senare, och inte professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning på nationell eller internationell seniorelitnivå.

Medellivslängd kommuner

Heja kan uttryckas på flera olika fason. Världshälsoorganisationens, WHO, definition från år lyder: Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom. God heja är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla förmåga och att bidra till samhällets evolution. Befolkningen i Jönköpings län mår vanligtvis bra jämfört med riket, men det finns skillnader mellan länets kommuner, emellan könen och mellan socioekonomiska grupper. Den förväntade medellivslängden är något högre inom Jönköpings län än i riket förut både kvinnor och män.

Om P4 Jönköping

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för vår distrikt och vi har även haft bekantskap med kommun och smittskydd. Vi uppmanar alla grupper att just nu blott träffas online och när det innefatta söndagar hänvisar vi till våra gudstjänster online. Kyrkan kommer dock hållas flexibel tisdag-torsdag 8. Onsdag 14 oktoberinfördes förhållningsregler för den som bor med ett covidsmittad person i Jönköpings län. Det betyder att alla i hushållet behöver begränsa sina kontakter under minst ett vecka.Leave a comment

Your email address will not be published.