Äldre män mår bäst – yngre män mår sämst

Fakta för ensamstående kön oavsett fiplatser

I sammanboende hushåll finns det genomgående oavsett ålder fler manliga än kvinnliga referenspersoner. I ensamstående hushåll finns det fler kvinnor än män som är referensperson i samtliga åldersgrupper från 60 år och uppåt. För 6  hushåll uppgick referenspersonens ålder till år och i 6  hushåll till år. I hushåll bosatta i äganderätter småhus var det  år och år som var de mest förekommande åldrarna. I såväl bostadsrätter som i hyresrätter var åldern år den mest förekommande för hushållens referenspersoner.

Tillgänglighet

Ett äldre man njuter av en finsk sommardag på stranden. Foto: TT Äldre män mår bäst — yngre hanar mår sämst Uppdaterad Publicerad 25 mars Äldre män tycker att de mår bäst av alla grupper i befolkningen, visar en undersökning från Novus såsom gjorts på uppdrag av Apoteket. Yngre män säger att de mår dåligast.

Hjälplänkar

Hem i Sverige Senast uppdaterad: Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i 4,7 miljoner hushåll. Nästan 1,9 miljoner bruten hushållen består av en person, alternativt ensamstående utan barn som det heter i statistiken. Hushåll i Sverige 31 dec 4 Statistiken för hushåll inom Sverige bygger på folkbokföringen.Leave a comment

Your email address will not be published.