Flickornas ödemarksäventyr

Möt flickorna Norska jag menar katter

Även flickor begår sexuella övergrepp Foto: Dreamstime Det säger Cecilia Kjellgren som tillsammans med Gisela Priebe forskar om ungdomars sexualitet. Båda är verksamma vid Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet. Cecilia Kjellgren har i sin forskning inriktat sig på att studera de ungdomar som utsätter andra för sexuella övergrepp och Gisela Priebe utgår framför allt från de drabbades perspektiv i sin forskning. Enkätstudie ger ny kunskap om ungdomars sexualitet — En pojke som säger att han har utsatts för våldtäkt av en flicka blir inte tagen på allvar idag, säger Gisela Priebe. Få polisanmäler och de anmälningar som görs leder inte till åtal. Det är snarare så att en pojke som berättar att han har utsatts för sexuella övergrepp av en flicka hånas för detta. Han känner sig kränkt och skuldbelägger i stället sig själv. Under och gjordes en enkät där Gisela Priebe och andra forskare i Sverige och Norge ställde frågor till drygt gymnasieungdomar kring deras sexualitet. I form av anonyma enkäter fick ungdomarna, som var i årsåldern, svara på en mängd olika frågor.

Enkätstudie ger ny kunskap om ungdomars sexualitet

Det antyder att någon ställs ut mot allmänhetens beskådande, som en vara inom ett skyltfönster, i syfte att granskas och säljas till vem som helst som är beredd att betala vad det kostar. Ordet beskriver med andra ord ganska väl vad prostitutionen köper om. I prostitution är inte blott kroppen, utan hela människovärdet till salu. Talita möter kvinnor som utsatts förut människohandel, men vi möter även kvinns i prostitution som inte har transporteras inom eller mellan länder, men såsom likafullt behandlats som handelsvaror. Andra folk har, med hänvisning till att dom kan betala för det, ansett sig ha rätt att behandla dem såsom de själva behagar. De har köpt sig tillgång till en annan människas kropp för att tillfredsställa sina egna begär. Det handlar alltså inte försåvitt ett förhållande mellan jämbördiga parter såsom går in i en relation gällande lika villkor, utan om ett handelsutbyte där två parter har olika förutsättningar och befinner sig i olika situationer. En frivillig och ömsesidig sexualitet köper om att du faktiskt förenar dej med en annan person, att ni öppnar dig på något sätt. Det är en intim situation där ni ger dig hän.

Liknande riskfaktorer inblandade

Hurså börjar en ung människa sälja sex? Det finns flera olika faktorer såsom spelar in. Destruktivt sex och sex som en form av självskadebeteende kan vara en väg in i prostitution. Kanske har man varit utsatt förut sexuella övergrepp eller varit med försåvitt andra svåra händelser i livet. Sex som självskada är ett sätt att hantera svåra känslor och dämpa bävan.

Alla kunskapsbankens intervjuer

Avyttra sex som ung kan vara en självskadebeteende Unga som säljer sex inom Sverige gör det av olika anledningar. Många mår mycket dåligt och ytterligare än var femte som säljer sex gör det som en form bruten självskadebeteende. Det visar ny forskning av Linköpings universitet. Forskaren och läkaren Cecilia Fredlund har i sin avhandling undersökt hur många unga i Sverige såsom uppger att de säljer sex, samt varför de gör det.

Vad tyckte du om den här texten?

Åldersgräns för sex? Du kanske har hört att du blir byxmyndig när ni fyllt 15 år, att det är då du får ha sex. Det som menas är den lag såsom säger att det är förbjudet förut någon över 15 år att hava sex med någon som är yngre än 15 år. Lagen finns mot för att skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade.Leave a comment

Your email address will not be published.