Chef? Så lyckas du rekrytera digitala talanger!

Möte två personer tid berätta walker

Events Utbildningar Webbkurser Möten - när, var, hur och varför? Anneli Godman: Hjärnans arbetsminne har begränsat med resurser och behöver pauser, för de flesta varje timme, för att orka hålla fokus på det som sker för stunden. I coaching får jag höra att de tar för mycket tid, man hinner inte med själva jobbet det vill säga allt det där som blir bestämt på mötena att man ska göra. Eller så finns det en känsla av att inget blir bestämt, det pratas mest, tid slösas bort. När jag föreläser om Mental Ergonomi kommer frågor på hur det ska gå att ge hjärnan pauser mellan olika aktiviteter när mötena i princip överlappar varandra när andra bokar in dem på lediga tider i Outlook-kalendern. Det finns massor av tid att spara in utifrån hur möten genomförs idag, förstår jag. Ska vi titta ur hjärnans perspektiv verkar många möten i stort sett bortkastade eller i alla fall en stor del av mötestiden. Vi kan också ta Percy Barneviks perspektiv.

Relaterade verktyg

Print Våga tänka nytt kring möten, behövs exempelvis bord? På Skanska använder medarbetarna en mall som ger tips samt idéer för hur man skapar duktig och effektiva möten. Foto: Getty Images Ifrågasätt, involvera och sammanfatta. Det är tre tips som Skanskas medarbetare använder för att höja kvaliteten på avta möten. Samma tips gäller digitala möten, men där ställs mötesdeltagarna inför märklig nya utmaningar.

Föreläsning med Erik Fernholm - digital Föreningsmässa för Huddinge 2020

Relaterat innehåll

Möten för alla. Tillgängliga digitala möten köper inte bara om fungerande teknik utan också om ordning och reda, tillsammans till exempel information i god epok, tydlig agenda och en mötesordning såsom alla håller sig till. Nu inneha Myndigheten för delaktighet tagit fram ett checklista för sådana möten. Under coronapandemin har digitala möten blivit mycket vanligare.Leave a comment

Your email address will not be published.