60 heta sextips

Möt män över 45 tjej

Under måndagen kom åtalet mot de tre män som misstänks för mordet på en årig man vid Klissberget väster om Sundsvall för ett par år sedan. Två av männen, 32 och 31 år gamla, har enligt åklagarnas gärningsbeskrivning skjutit åringen med varsitt vapen. Den rättsmedicinska undersökningen visar också att åringen skjutits med ammunition av olika kaliber, 22 respektive Den tredje mannen, en åring, ska ha hållit vakt på den avsikilt belägna mordplatsen och därefter hjälpt till med att flytta och gömma den döda kroppen. Bevisningen består i huvudsak av avlyssnade telefonsamtal, brev mellan de misstänkta, bilder från en övervakningskamera och förhör med en mängd personer med anknytning till de misstänkta. Dessutom har polisen använt sig av metoden HRA, hemlig rumsavlyssning — vilket är en ytterst ovanlig åtgärd. Polis och åklagare menar också att mördarna inspirerats av en scen ut filmen The Boondock Saints. Den aktuella scenen finns också med i utredningsmaterialet.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen beslutade den 16 februari att larma en särskild utredare med uppdrag att se över rättssäkerhetsgarantierna och mekanismerna såsom ska skydda den personliga integriteten när hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig kriminalitet används. Utredaren fick även i förordnande att se över bestämmelserna om datalagring. Det uppdraget har tidigare redovisats igenom delbetänkandet. Datalagring — brottsbekämpning och okränkbarhet SOU Sigurd Heuman, då ledare i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, förordnades att från och med den 16 februari vara särskild utredare. Ett antal experter har förordnats för att biträda utredaren.

Möt män över intj

Sammanfattning

Inneha du en god vän av det motsatta könet? Fungerar platonisk vänskap alternativt finns det alltid en risk att någondera parten blir förtjust när ett man och en kvinna är kompisar? Vissa av er tycker att det är självklart att man kan befinna bara vänner så länge man är på det klara med relationens drag. Det finns nog inte på kartan att vänskap mellan könen existerar utan den minsta lilla attraktion.

1. Inget under kläderna

Tillsammans hemlig rumsavlyssning avses att tal inom enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst såsom allmänheten inte har tillträde till inom hemlighet avlyssnas eller tas upp igenom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning bruten ljud. Hemlig rumsavlyssning skall enligt förslaget få användas vid förundersökning avseende fraktur som har ett minimistraff om anstalt i minst fyra år. Som föredöme på sådana brott kan nämnas terroristbrott, mord, dråp, människorov som inte är mindre grovt brott, grovt rån, flagrant mordbrand och allmänfarlig ödeläggelse som består grovt brott. Hemlig rumsavlyssning skall erhålla användas även vid förundersökning angående somliga andra allvarliga brott, såsom grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling, om det kan antas att brottets straffvärde överstiger fyra års fängelse. Hemlig rumsavlyssning skall bara få avse en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig.Leave a comment

Your email address will not be published.